TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN, HỌC TẬP, TRẢI NGHIỆM

Công ty TNHH Thương Mại Du Lịch VietStar thường xuyên nhận tổ chức các chương trình tham quan, học tập, trải nghiệm cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu. Quý khách vui lòng liên hệ: Mr.Bình 0913 694 961 - 083 83 777 99 - 0273 350 6668.

TÀU CÔNG TY PHỤC VỤ THAM QUAN, ĂN TRÊN SÔNG

Tàu lớn phục vụ khách tham quan cũng như phục vụ khách ăn trên tàu. Công ty thường xuyên nhận tổ chức các chương trình tham quan, học tập, trải nghiệm cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu. Quý khách vui lòng liên hệ: Mr.Bình 0913 694 961 - 083 83 777 99 - 0273 350 6668.

Thiết Kế Website bởi P.A Việt Nam web30s.vn